Δοκιμές σκυροδέματος

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΚ - 350 --------------
ΑΝΤΟΧΗ ΚΥΒΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΚ - 304 --------------
ΛΗΨΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΤΣ - 97 --------------