Εργαστηριακές δοκιμές αδρανών και εδαφικών

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ASTM D75 932-1
ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ASTM C702 932-2
ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ASTM D421 ------
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ASTM C136
ΑSTM C117
933-1
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΣΚΙΝΑ E105-86§7 ------
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ E105-86§8 ------
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥ ASTM D2419 933-8
ΜΠΛΕ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ------ 933-9
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ------ 933-6 §8
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ ------ 933-3
LOS ANGELES ASTM C131 1097-2
ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕ ΞΗΡΑΝΣΗ ASTM C566 1097-5
ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΞΗΡΑΝΣΗ E105-86§2 ------
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ & ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ) ASTM C127,C128 1097-6
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ Ε105-86§4
(ASTMD854)
------
MICRODEVAL ------ 1097-1
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΚΕΝΩΝ ASTM C29 1097-3
ΔΟΚΙΜΗ CBR E105-86§12 13286-47
PROCTOR (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) E105-86§11 13286-2
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ(ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΝΟΥ-ΑΜΜΟΥ) E106-86§2 ------
ΥΓΕΙΑ (ΔΟΚΙΜΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ) ASTM C88 1367-2
ΟΡΙΑ ATTERBERG E105-86 §5&6 ------
ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΙΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ------ 1744-1§14.2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ AASHTO T-194 ------
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ------ 1744-1§15.1
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ASTM D6938 ------
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΛΩΡΟΪΟΝΤΑ ------ ΕΝ 1744-1 § 9
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΒΩΛΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΡΥΠΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ASTM C142 ------