Εργαστηριακές δοκιμές ασφάλτου

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ASTM D140 ------
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ------- 58 & 12594
ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ASTM D5 1426
ΔΟΚΙΜΗ ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑΣ ASTM D113 -------
ΔΟΚΙΜΗ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ASTM D36 1427
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ASTM D92 22592
ΔΟΚΙΜΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ AASHTO T-55 -------
RESISTANCE TO HARDENING (RFT) ------- 12607-3
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΞΗ (ROTARY EVAPORATOR) ASTM D5404 12697-3
ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ASTM D5892 13398
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (RTFOT)
ASTM D2872 12607-1