Εργαστηριακές δοκιμές ασφαλτομιγμάτων

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ASTM D979  12697-27
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ASTM D 5361  12697-27
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ  Π.Τ.Π., MS-2 Asphalt Institute  12697-35
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ASTM D 3549 --------
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ - ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ASTM D2172 & ASTM D5444 12697-1
12697-2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΙΑ MARSHALL ( 3 τεμ.) ASTM D 1559 ------
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ASTM D6995, ASTM D3203 ------
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ------- 12697-5
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ------- 12697-6
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ------- 12697-8
ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ------- 12697-28
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ - RICE TEST ASTM D2041 -----
ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ MH ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ASTM D2726 -----
ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ASTM D1188 -----
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ & ΔΟΚΙΜΗ MARSHALL ( 3 τεμ.) ASTM D6926 & ASTM D6927 -----
MARSHALL TEST ( 4 τεμ.) ------ 12697-34
ΔΟΚΙΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ASTM D1074 & ASTM D1075 12697-12
12697-23
ΔΟΚΙΜΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ------ 12697-23
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ------ 12697-29
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ MARSHALL ΜΕ ΣΦΥΡΙ ( 4 τεμ.) ------ 12697-30
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ASTM D5404  12697-3
STRIPPING RESISTANCE ASTM D1664 -------