Εργαστηριακές δοκιμές γαλακτωμάτων

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ASTM D140 ------
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ------ 58 & 12594
ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ASTM D244 12847
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ASTM D244 1428
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ASTM D244 13074-1
ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ------ 13074-1
ΔΟΚΙΜΗ ΙΞΩΔΟΥΣ SAYBOLT (25&50°C) ASTM D244 -------
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ------ 12846-1
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
ASTM D402 1431
ΔΟΚΙΜΗ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ASTM D244 ------
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΗΣΗΣ ------ 1429
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΗΣΗΣ ------- 1429
ΔΟΚΙΜΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ ASTM D244 ------
ΔΟΚΙΜΗ ΦΟΡΤΙOY ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ/ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ASTM D244 1430
ΔΟΚΙΜΗ FRAΑSS ------- 12593
ΔΟΚΙΜΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (MIXING STABILITY) ASTM D244 12848
ΔΟΚΙΜΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ------- 13075-1
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ pH ------- 12850
ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗTOTHTAΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΒΥΘΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
------ 13614
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ    
ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ASTM D5892 13398
ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ASTM D5 1426
ΔΟΚΙΜΗ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ASTM D36 1427
ΔΟΚΙΜΗ ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑΣ ASTM D113 ------