Εξοπλισμός σκυροδεμάτων

Ο εξοπλισμός σκυροδεμάτων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 1. Συσκευή ανίχνευσης οπλισμού
 2. Κρουσίμετρο σκυροδέματος
 3. Συσκευή φόρτισης 2000 kN
 4. Κώνος και ράβδος κάθισης σκυροδέματος
 5. Συσκευή καπελώματος κυλινδρικών δοκιμίων
 6. Κυβικές μήτρες δοκιμίων σκυροδέματος
 7. Καταγραφικό θερμοκρασίας – υγρασίας
 8. Θάλαμο συντήρησης δοκιμίων
 9. Εξοπλισμός ελέγχου γεωμετρικών χαρακτηριστικών δοκιμίων ( Σετ φίλλερ, μεταλλικός χάρακας επιπεδότητας, μεταλλική γωνία)

Εξοπλισμός οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 1. Συσκευή προσδιορισμού φωτεινότητας διαγράμμισης
 2. Συσκευή προσδιορισμού αντανακλαστικότητας διαγράμμισης
 3. Συσκευή προσδιορισμού πάχους διαγράμμισης
 4. Συσκευή μέτρησης αντιολησθηρότητας διαγράμμισης
 5. Συσκευή μέτρησης αντανακλαστικότητας πινακίδων

Εξοπλισμός ασφαλτικών σκυροδεμάτων

Ο εξοπλισμός ασφαλτικών σκυροδεμάτων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 1. Συσκευή απασφάλτωσης
 2. Συσκευή προσδιορισμού παιπάλης
 3. Συσκευή ανάκτησης διαλύτη
 4. Αντλία κενού
 5. Ηλεκτροκίνητος κόπανος Marshall κατά ASTM
 6. Ηλεκτροκίνητος κόπανος Marshall κατά EN
 7. Μήτρες δοκιμίων Marshall κατά ASTM & κατά EN
 8. Υδατόλουτρο δοκιμίων Marshall
 9. Εξοπλισμός για δοκιμή υδρεμποτισμού – θλίψης
 10. Συσκευή Multispeed και εξοπλισμός θραύσης δοκιμίων Marshall
 11. Κυλιόμενος δοκός για έλεγχο ομαλότητας κατά την διαμήκη κατεύθυνση
 12. Τρίμετρος ευθύγραμμος κανόνας για έλεγχο ομαλότητας κατά την εγκάρσια κατεύθυνση
 13. Συσκευή για έλεγχο επιφανειακής μακροτραχύτητας
 14. Συσκευή μέτρησης αντιολησθηρότητας

Εξοπλισμός ασφαλτικών γαλακτωμάτων και ασφάλτου

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 1. Συσκευή μέτρησης ιξώδους κατά ΕΝ
 2. pH Μέτρο
 3. Συσκευή ανάφλεξης (CLEVELAND)
 4. Συσκευή μέτρησης σημείου θραύσης (BREAKING VALUE)
 5. Θερμαντική εστία
 6. Συσκευή μέτρησης ιξώδους (SAΥBOLT)
 7. Συσκευή μέτρησης ιξώδους (ENGLER)
 8. Συσκευή πολικότητας
 9. Φιάλες καθίζησης
 10. Παγίδα απόσταξης
 11. Μήτρες ολκιμότητας
 12. Μήτρες ελαστικής επαναφοράς
 13. Συσκευή ολκιμότητας
 14. Συσκευή διείσδυσης
 15. Συσκευή μάλθωσης
 16. Συσκευή δοκιμής διαπερατότητας
 17. Περιστροφικός εξατμιστής
 18. Φούρνος για δοκιμές κινούμενου λεπτού υμένα (RTFOT)
 19. Φασματογράφος
 20. Συσκευή απόσταξης
 21. Συσκευή FRASS
 22. Γυάλινα ιξωδόμετρα
 23. Δειγματολήπτης ασφάλτου

Εξοπλισμός αδρανών υλικών και γεωτεχνικής μηχανικής

Ο εξοπλισμός αδρανών υλικών και γεωτεχνικής μηχανικής περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 1. Πλήρες σετ κοσκίνων κατά ΕΝ 932-1
 2. Πλήρες σετ σχαρών πλακοειδούς
 3. Αναλογικό παχύμετρο για μέτρηση δείκτη μορφής
 4. Συσκευή για μέτρηση συντελεστή ροής
 5. Πλήρες σετ δοκιμής ισοδύναμου άμμου
 6. Πλήρες σετ δοκιμής μπλέ του μεθυλενίου
 7. Συσκευή Micro Deval
 8. Συσκευή Los Angeles
 9. Κώνος και ράβδος προσδιορισμού υγρασίας άμμου
 10. Δοχεία για προσδιορισμό φαινόμενου βάρους
 11. Πυκνόμετρο για προσδιορισμό ειδικού βάρους
 12. Εξοπλισμός μέτρησης βάρους στο νερό
 13. Κάψες προσδιορισμού φυσικής υγρασίας
 14. Εξοπλισμός προσδιορισμού ορίου υδαρότητας – πλαστικότητας
 15. Γυάλινες κάψες
 16. Ογκομετρικοί σωλήνες
 17. Γενικός εξοπλισμός γεωτεχνικής μηχανικής (γουδί, ταψιά, λεκάνες, πλαστικά δοχεία)
 18. Πλήρες σετ κοσκίνων κατά ASTM E -11
 19. Συσκευή Multispeed 50 KΝ για ανεμπόδιστη θλίψη, CBR
 20. Load cell 50 KΝ
 21. Ηλεκτρικός κόπανος Proctor
 22. Μήτρα πρότυπου και τροποποιημένου Proctor
 23. Μήτρες CBR
 24. Συσκευή σημειακής φόρτισης
 25. Συσκευή προσδιορισμού επιτόπου συμπύκνωσης εδαφών με κώνο
 26. Συσκευή προσδιορισμού επιτόπου συμπύκνωσης εδαφών με ραδιοϊσότοπα (TROXLER)