Έργα – Πελάτες

Το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας έως και σήμερα περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών και τον ποιοτικό έλεγχο για λογαριασμό φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα η εταιρία παρέχει υπηρεσίες σε πλαίσια επιστημονικών πεδίων καλύπτοντας έτσι και ορισμένες ανάγκες στον χώρο της έρευνας.

Η Bitulab έχει να επιδείξει ένα σημαντικό κατάλογο έργων και πελατών της.