Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Το εργαστήριο μας στα πλαίσια της διαπίστευσης του κατά ISO/IEC 17025, ζητά από τους πελάτες του να εκφράσουν
την άποψη τους για την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχουμε.

Για τον σκοπό αυτό, θα εκτιμούσαμε αν μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, βοηθώντας μας να γίνουμε
καλύτεροι.