Εξοπλισμός οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  1. Συσκευή προσδιορισμού φωτεινότητας διαγράμμισης
  2. Συσκευή προσδιορισμού αντανακλαστικότητας διαγράμμισης
  3. Συσκευή προσδιορισμού πάχους διαγράμμισης
  4. Συσκευή μέτρησης αντιολησθηρότητας διαγράμμισης
  5. Συσκευή μέτρησης αντανακλαστικότητας πινακίδων