Εξοπλισμός σκυροδεμάτων

Ο εξοπλισμός σκυροδεμάτων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  1. Συσκευή ανίχνευσης οπλισμού
  2. Κρουσίμετρο σκυροδέματος
  3. Συσκευή φόρτισης 2000 kN
  4. Κώνος και ράβδος κάθισης σκυροδέματος
  5. Συσκευή καπελώματος κυλινδρικών δοκιμίων
  6. Κυβικές μήτρες δοκιμίων σκυροδέματος
  7. Καταγραφικό θερμοκρασίας – υγρασίας
  8. Θάλαμο συντήρησης δοκιμίων
  9. Εξοπλισμός ελέγχου γεωμετρικών χαρακτηριστικών δοκιμίων ( Σετ φίλλερ, μεταλλικός χάρακας επιπεδότητας, μεταλλική γωνία)