Εργαστηριακές δοκιμές αδρανών και εδαφικών

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝASTM D75932-1
ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝASTM C702932-2
ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝASTM D421——
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕ ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΙΠΑΛΗΣASTM C136
ΑSTM C117
933-1
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΣΚΙΝΑE105-86§7——
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝE105-86§8——
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥASTM D2419933-8
ΜΠΛΕ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ——933-9
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ——933-6 §8
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ——933-3
LOS ANGELESASTM C1311097-2
ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕ ΞΗΡΑΝΣΗASTM C5661097-5
ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΞΗΡΑΝΣΗE105-86§2——
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ & ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ )ASTM C127,C1281097-6
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝΕ105-86§4
(ASTMD854)
——
MICRODEVAL——1097-1
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΓΚΟΥ ΚΕΝΩΝASTM C291097-3
ΔΟΚΙΜΗ CBRE105-86§1213286-47
PROCTOR (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)E105-86§1113286-2
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ(ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΩΝΟΥ-ΑΜΜΟΥ)E106-86§2——
ΥΓΕΙΑ (ΔΟΚΙΜΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ)ASTM C881367-2
ΟΡΙΑ ATTERBERGE105-86 §5&6——
ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΙΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ——1744-1§14.2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣAASHTO T-194——
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ——1744-1§15.1
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΕ ΕΔΑΦΗASTM D6938——
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΛΩΡΟΪΟΝΤΑ——ΕΝ 1744-1 § 9
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΒΩΛΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΡΥΠΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗASTM C142——