Εγκατάσταση εργαστηρίου στην Ίο

Η εταιρεία BITULAB Ε.Π.Ε. εγκατέστησε τον Ιανουάριο του 2013 παράρτημα εργαστηρίου στην Ίο (Ν.Κυκλάδων), αναλαμβάνοντας την εκτέλεση επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής, αδρανών υλικών, σκυροδεμάτων και ασφαλτικών σκυροδεμάτων για το έργο : <<Βελτίωση δρόμου Κάμπος –Επάνω Κάμπος και ασφαλτόστρωση δρόμων προς Αλμυρό και Λορέντζαινα Ν. Ίου>>