Οργάνωση

Το εργαστήριο της Bitulab στεγάζεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις στην Αραβησσό Γιαννιτσών Νομού Πέλλας. Στον χώρο αυτό συνυπάρχουν τα γραφεία, το εργαστήριο δοκιμών δομικών υλικών και το χημικό εργαστήριο. Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και ικανό να διεκπεραιώσει σχεδόν όλες τις απαιτούμενες δοκιμές που διασφαλίζουν την ποιότητα των τεχνικών έργων.