Γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός

Ο Γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  1. Κλίβανοι ξήρανσης
  2. Τραπεζοκόφτης δειγμάτων
  3. Γενήτρια
  4. Καροταρία λήψης δειγμάτων σκυροδέματος & ασφαλτομίγματος
  5. Ηλεκτρονικοί ζυγοί
  6. Αναλογικά και ψηφιακά θερμόμετρα
  7. Παχύμετρα
  8. Ψηφιακά χρονόμετρα