Εξοπλισμός ασφαλτικών σκυροδεμάτων

Ο εξοπλισμός ασφαλτικών σκυροδεμάτων περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 1. Συσκευή απασφάλτωσης
 2. Συσκευή προσδιορισμού παιπάλης
 3. Συσκευή ανάκτησης διαλύτη
 4. Αντλία κενού
 5. Ηλεκτροκίνητος κόπανος Marshall κατά ASTM
 6. Ηλεκτροκίνητος κόπανος Marshall κατά EN
 7. Μήτρες δοκιμίων Marshall κατά ASTM & κατά EN
 8. Υδατόλουτρο δοκιμίων Marshall
 9. Εξοπλισμός για δοκιμή υδρεμποτισμού – θλίψης
 10. Συσκευή Multispeed και εξοπλισμός θραύσης δοκιμίων Marshall
 11. Κυλιόμενος δοκός για έλεγχο ομαλότητας κατά την διαμήκη κατεύθυνση
 12. Τρίμετρος ευθύγραμμος κανόνας για έλεγχο ομαλότητας κατά την εγκάρσια κατεύθυνση
 13. Συσκευή για έλεγχο επιφανειακής μακροτραχύτητας
 14. Συσκευή μέτρησης αντιολησθηρότητας