Εργαστηριακές δοκιμές ασφάλτου

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥASTM D140——
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ——-58 & 12594
ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣASTM D51426
ΔΟΚΙΜΗ ΟΛΚΙΜΟΤΗΤΑΣASTM D113——-
ΔΟΚΙΜΗ ΜΑΛΘΩΣΗΣASTM D361427
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣASTM D9222592
ΔΟΚΙΜΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣAASHTO T-55——-
RESISTANCE TO HARDENING (RFT)——-12607-3
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΞΗ (ROTARY EVAPORATOR)ASTM D540412697-3
ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣASTM D589213398
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (RTFOT)
ASTM D287212607-1