Καλωσήλθατε

H BITULAB Ε.Π.Ε., Εργαστήρια Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών, αναλαμβάνει την εκτέλεση επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής, αδρανών υλικών, ασφάλτου, ασφαλτικών σκυροδεμάτων,  ασφαλτικών γαλακτωμάτων, σκυροδεμάτων, όλων των απαραίτητων παραμέτρων αποβλήτων βιομηχανικών μονάδων και βιολογικών καθαρισμών, ελέγχου οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών (έλεγχος διαγραμμίσεων και πινακίδων) καθώς επίσης και την εκτέλεση δοκιμών ποιοτικού ελέγχου για λογαριασμό φορέων τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.